DOFLD
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
पाँचथर, नेपाल
Select Language: English
Nepal's Flag
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सुभारम्भ तथा अागामी ५ (पाँच) बर्ष भित्रमा कुपोषणलार्इ अन्त्य गरी पूर्ण पोषणयुक्त याङवरक गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रतिबध्दता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कर्मचारी विवरण

केशवप्रसाद अर्यालय
नाम: केशवप्रसाद अर्यालय

पद: नि.जिल्ला समन्वय अधिकारी
फोन नं: 9852681567
ईमेल: ddcpanchthar@gmail.com
बहाल मिति:
दुर्ग सम्बाहाम्फे
नाम: दुर्ग सम्बाहाम्फे

पद: नायव सुब्बा
फोन नं: 024520144
ईमेल: dursamb@gmail.com
बहाल मिति:
सन्तोग राई
नाम: सन्तोग राई

पद: लेखापाल
फोन नं: 024520144
ईमेल: ddcpanchthar@gmail.com
बहाल मिति:
मोहन कुमार खपाङ्गी
नाम: मोहन कुमार खपाङ्गी

पद: खरिदार
फोन नं: 024520144
ईमेल: ddcpanchthar@gmail.com
बहाल मिति: