DOFLD
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
पाँचथर, नेपाल
Select Language: English
Nepal's Flag
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सुभारम्भ तथा अागामी ५ (पाँच) बर्ष भित्रमा कुपोषणलार्इ अन्त्य गरी पूर्ण पोषणयुक्त याङवरक गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रतिबध्दता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

पूर्व कर्मचारी विवरण

बिनाेद कुमार दाहाल
नाम: बिनाेद कुमार दाहाल

पद: स्थानीय विकास अधिकारी
फोन नं: ९८०१२३४५६७८९
ईमेल: binod@ddcpancthar.gov.np
बहाल मिति: